PRAVILA SMS NAGRADNE IGRE

Na temelju odredbe članka 69. stavak 10. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10) RTL Hrvatska d.o.o. za usluge iz Zagreba, Krapinska 45, kao priređivač nagradne igre donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE «Gooolmania 2018»

 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre je društvo RTL Hrvatska d.o.o. za usluge iz Zagreba, Krapinska 45 (dalje u tekstu: Priređivač).

 

Članak 2.

Ovim Pravilima nagradne igre (dalje u tekstu: Pravila), Priređivač organizira nagradnu igru pod nazivom “Gooolmania 2018” (dalje u tekstu: Nagradna igra), u cilju promidžbe i ostvarenja promidžbenih učinaka Priređivača.

 

Članak 3.

Nagradna igra počinje 29.01.2018. godine i traje do 01.04.2018.

 

Članak 4.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na Internet stranici www.gooolmania2018.com, nakon što se dobije suglasnost na Pravila Ministarstva financija.

 

Članak 5.

Ovim Pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima.

 

Članak 6.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe koje prihvaćaju ova Pravila (dalje u tekstu: Sudionici), osim zaposlenika tvrtke Priređivača, Pokrovitelja i tvrtke pružatelja telekomunikacijskih usluga, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubrata, polusestre, supružnici i djeca).

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da Priređivač, ako postanu dobitnici nagrada, može koristiti bez naknade i objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke; ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i sl.

Prihvaćanjem Pravila nagradne igre gledatelji daju svoj pristanak za upotrebu danog telefonskog broja za utvrđivanje identiteta pošiljatelja SMS poruke. To također podrazumijeva da gledatelji pristaju primiti telefonske pozive s dodatnim informacijama u vezi s nagradnom igrom.

Sudionici ove nagradne igre sudjelovanjem u istoj daju privolu da njihove osobne podatke (uključujući email adresu i broj telefona) Organizator i Pokrovitelj nagradne igre smiju koristiti za unos u zbirku osobnih podataka i njihovo obrađivanje, a sa svrhom informiranja o promidžbenim aktivnostima i dostave daljnjih promidžbenih materijala.

Suglasnost s pravilima

Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Sudjelujući u ovoj nagradnoj igri, Sudionici prihvaćaju ova Pravila.

 

Članak 7.

Fond nagrada Nagradne igre se sastoji od:

Glavna nagrada – 1 dobitnik
– put za dvoje u Rusiju na svjetsko nogometno prvenstvo – utakmica Argentina- Hrvatska
– vrijednost nagrade – 16.300,00 kn

1. tjedna nagrada

 • –  Playstation 4 Pro
 • –  vrijednost nagrade – 3.299,00 kn

2. tjedna nagrada

 • –  Playstation VR
 • –  vrijednost nagrade – 3.299,00 kn

3. tjedna nagrada

 • –  Nintendo 3DS console
 • –  vrijednost nagrade – 1.899,00 kn

4. tjedna nagrada

 • – Nintendo Switch console
 • – vrijednost nagrade – 2.899,00 kn

5. tjedna nagrada

 • –  Playstation VR
 • –  vrijednost nagrade – 3.299,00 kn

6. tjedna nagrada

 • –  Samsung tablet
 • –  vrijednost nagrade – 4.000,00 kn

7. tjedna nagrada

 • –  Samsung mobilni uređaj
 • –  vrijednost nagrade – 3.000,00 kn

8. tjedna nagrada

 • –  Playstation 4
 • –  Vrijednost nagrade – 2.899,00 kn

9. tjedna nagrada

 • –  Playstation VR
 • –  vrijednost nagrade – 3.299,00 knDnevne nagrade:

1. zlatna Gooolmania sličica – 5 dobitnika svaki dan – vrijednost nagrade – 1,00 kn

2. srebrna Gooolmania sličica – 10 dobitnika svaki dan – vrijednost nagrade – 1,00 kn

Ukupna vrijednost Nagradnog fonda: 47.138,00 kn Nagrade nisu zamjenjive za novac.

 

Članak 8.

Način i uvjeti sudjelovanja:

Sudionici u nagradnoj igri su sve osobe koje na SMS broj 60107 (cijena 2,40 kn/sms PDV uključen) pošalju točan odgovor na jedno dnevno pitanje postavljeno za vrijeme trajanja nagradne igre. Svaki dan sudionik šalje sms poruku sadržaja ”GOL”, na gore navedeni broj te zatim dobiva na svoj mobilni uređaj dnevno pitanje na koje ima vremena odgovoriti do 23:59 sati tog dana. Prilikom prvog slanja poruke ”GOL”, sudionik upisuje i svoje ime i prezime. Dnevni krug traje svaki dan od 00:00 do 23:59 sati istog dana.

Tjedni krugovi traju od ponedjeljka u 00:00 sati do iduće nedjelje u 23:59 sati.
Za osvajanje dnevne nagrade potrebno je jednom odgovoriti točno na postavljeno pitanje.
Za osvajanje tjedne nagrade potrebno je točno odgovoriti na minimalno 5 pitanja tijekom proteklog tjedna.
Za osvajanje glavne nagrade potrebno je točno odgovoriti na minimalno 10 pitanja tijekom cijelog ciklusa nagradne igre.
Sudionik pitanja aktivira sam, kad to želi, slanjem ključne riječi GOL.
Pitanja se sudioniku šalju slučajnim odabirom.
Svaki sudionik ima pravo s jednog telefonskog broja najviše 5 puta dnevno odgovarati na pitanja.

 

Članak 9.

Izvlačenje

Svaki dan, počevši od 30.01., s početkom u 10:00 sati, u prisustvu tročlane komisije, održat će se nasumično izvlačenje dobitnika dnevnih nagrada u prostorijama RTL Hrvatska d.o.o., Krapinska 45, Zagreb. Komisija prati i telefonski kontaktira dobitnike na broj telefona koji je ostavljen za kontakt, kako bi se mogli utvrditi njihovi podaci za objavu u medijima. Dobitnike će nasumično odabrati računalo i to između sudionika koji su dan ranije odgovorili točno na postavljeno dnevno pitanje. Dobitnici tjednih nagrada ulaze u bubanj za osvajanje tjednih i glavne nagrade.

05.02., 12.02., 19.02., 26.02., 05.03., 12.03., 19.03., 26.03. i 03.04.2018. s početkom u 10:00 sati, u prisustvu tročlane komisije, održat će se nasumično izvlačenje dobitnika tjednih nagrada u prostorijama RTL Hrvatska d.o.o., Krapinska 45, Zagreb. Komisija prati i telefonski kontaktira dobitnike na broj telefona koji je ostavljen za kontakt, kako bi se mogli utvrditi njihovi podaci za objavu u medijima. Dobitnike će nasumično odabrati računalo i to između sudionika koji su odgovorili na minimalno 5 pitanja u proteklom tjednu. Dobitnici tjednih nagrada ulaze u bubanj za osvajanje glavne nagrade.

03.04.2018. s početkom u 10:00 sati, u prisustvu tročlane komisije, održat će se nasumično izvlačenje dobitnika glavne nagrade u prostorijama RTL Hrvatska d.o.o., Krapinska 45,

Zagreb. Komisija prati i telefonski kontaktira dobitnike na broj telefona koji je ostavljen za kontakt, kako bi se mogli utvrditi njihovi podaci za objavu u medijima. Dobitnika će nasumično odabrati računalo i to od svih sudionika koji su odgovorili na minimalno 10 pitanja tijekom cijelog ciklusa nagradne igre.

Obavijest o svim dobitnicima biti će objavljena na Internet stranici www.gooolmania2018.com.

 

Članak 10.

Dobitnici će preuzeti nagrade u roku 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku. Ukoliko dobitnik glavne nagrade nije punoljetan, druga osoba koja će uz dobitnika koristiti nagradu mora imati minimalno 18 godina.
Priređivač se obvezuje da će po isteku roka postupiti prema Pravilniku o priređivanju nagradnih igara. Popis svih nepodijeljenih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

 

Članak 11.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo Sudionika.

Nepodijeljene i nepodignute nagrade biti će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

 

Članak 12.

Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obveze Priređivača Nagradne igre prema dobitniku.

 

Članak 13.

Priređivač može prekinuti Nagradnu igru samo uslijed okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

 

Članak 14.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objalvjena u dnevnom tisku.

 

Članak 15.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda Nagradne igre odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

 

Članak 16.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre, nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/18-01/39 URBROJ: 513-07-21-01/18-3

Zagreb, 24. siječnja 2018.


 

Služba za korisnike od 09-17 sati na: 016388188 ili na podrska@rtl.hr

Organizator usluge: RTL Hrvatska, Krapinska 45, 10 000 Zagreb, OIB: 07330149920

Tehnička podrška (davatelj usluge): NTH Media d.o.o., Petrovaradinska 7, 10 000 Zagreb, OIB: 59547672558, Tel: 01 6388 160